Projekt UE

Spółka Infinity Media Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt w ramach działania 8.2 PO IG polegający na wsparciu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Tytuł projektu:

„Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzacje, współprace miedzy grupa kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.”

adblast to innowacyjne rozwiązanie business-to-business oparte o wdrożeniu i integracji różnych systemów informatycznych służących do zakupu i realizacji kampanii we wszystkich kanałach Internetowych:

  • DISPLAY – reklama graficzna realizowana na portalach internetowych i serwisach tematycznych,
  • SEARCH – reklama w wyszukiwarce Google,
  • SOCIAL – reklama realizowana na serwisach społecznościowych, głównie Facebook,
  • MOBILE – reklama realizowana na urządzeniach mobilnych.

 

ablast to platforma, która umożliwia realizacje wszystkich procesów biznesowych związanych z prowadzeniem internetowych kampanii reklamowych przez Infinity Media. We współpracy z podwykonawcami – w sposób całkowicie zautomatyzowany, począwszy od zawarcia umowy na realizacje kampanii, określenia specyfikacji zamówienia, zweryfikowania kosztu złożonej kampanii (realizowanej przez kilku podwykonawców), przedstawienia oferty, przyjęcia zamówienia, przekazania podzleceń pomiędzy partnerami i  uczestnikami sieci, realizacje złożonej kampanii, przekazanie informacji nt. efektywności działań miedzy partnerami uczestnikami, przez uzgodnienia dotyczące zmian w odniesieniu do narzędzi kampanii stosowanych przez podwykonawców, informowanie o bieżących wynikach oraz efektywności kampanii, aż po rozliczenie pracy pomiędzy Infinity Media, a podwykonawcami.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Ogłoszenia:

 

W razie pytań związanych ze współfinansowaniem Projektu ze środków Unii Europejskiej prosimy o kontakt na adres mailowy: info@infinitymedia.pl.